ارتقای سلامت اداری در سازمان ملی استاندارد ایران


تهران- ایرنا- به‌منظور ارتقای سلامت اداری و مبارزه با هرگونه فساد، سازمان ملی استاندارد ایران امکان ارتباط مستقیم با دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد را به صورت برخط فراهم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969697/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی