ارتقای دانش و فناوری در انعقاد قرارداد با خارجی‌ها مطالبه شود


تهران- ایرنا- عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: ارتقای دانش و فناوری در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی، نیازمند تدوین قراردادهای مناسب در همکاری با خارجی‌هاست و باید این موارد در قراردادها مطالبه شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157374/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی