اراده دولت برای پیشرفت صنعتی و کشاورزی کردستان


سنندج- ایرنا-  اجرای طرح‌های  صنعتی و کشاورزی در کردستان نشان از اراده و همت دولت در راستای توسعه و پیشرفت این استان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85026894/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی