ارائه گزارش بانک مرکزی و وزارت صمت از رشد اقتصاد کشور در عرصه‌های تولید و اشتغال


تهران- ایرنا- اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گزارش بانک مرکزی و وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت درباره رشد شاخص‌های اقتصادی کشور در عرصه تولید و اشتغال را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84993421/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی