ارائه وکالت‌نامه برای برندگان طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده نیاز نیست


تهران- ایرنا- مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: برندگان طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده نیازی به ارائه وکالت‌نامه به نام خودروسازان ندارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159629/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی