ارائه تسهیلات ویژه برای تولیدکنندگان و واردکنندگان از سوی سازمان ملی استاندارد


تهران- ایرنا- سازمان ملی استاندارد ایران تسهیلات ویژه ای برای تولیدکنندگان و واردکنندگان ابلاغ کرد که پس از ابلاغ، توسط اداره‌های کل استاندارد استان‌ها وارد فاز اجرایی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112264/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی