اختصاص ۷۵۰ میلیارد ریال برای توسعه آموزش و پژوهش ایمیدرو در سال ۱۴۰۱


تهران- ایرنا- مدیر آموزش، پژوهش و فناوری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام‌کرد: این سازمان در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۷۵۰ میلیارد ریال برای توسعه آموزش، پژوهش و فناوری اختصاص داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136877/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B7%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی