احیای ۶۸۲ معدن در دو سال اخیر


تهران- ایرنا- احیای واحدهای معدنی و خارج کردن این معادن از بن‌بست به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها در دولت سیزدهم بوده که با اقدامات صورت‌ گرفته ۶۸۲ معدن در سراسر کشور احیا و به چرخه فعالیت بازگشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089248/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DB%B6%DB%B8%DB%B2-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی