احیای ۲۵۰۰ واحد تولیدی راکد و تعطیل با حمایت وزارت صمت در یک سال اخیر

به گزارش ایرنا، یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمایت از کسب و کارها، تولیدکننده‌ها و صنایع مختلف به منظور بهبود فضای فعالیت و رشد تولیدات است. با وجود آنکه دولت سیزدهم در اوج التهابات بازارها و نوسان تولید کار خود را آغاز کرد، اما در همین یک سال اخیر اقدامات مهمی برای بهبود وضع فعالیت کسب و کارها و صنایع انجام داده است. در حوزه شهرک‌های صنعتی و تامین زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، اهم دستاوردها و اقدامات وزارت صمت دولت سیزدهم در یک سال اخیر به شرح زیر است:

– واگذاری حدود ۳۱۰۰ هکتار از اراضی شهرک‌های صنعتی به متقاضیان جدید سرمایه‌گذاری

– ایجاد ۱۹۹۶ هکتار زمین صنعتی

– تهیه بسته‌های سیاستی و تشویقی و رفع موانع برای تصویب در مراجع ذی‌ربط (شامل بسته سیاست‌های ارزی و تجاری، بسته رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، بسته تامین مالی، بسته شفافیت جریان کالا، بسته ساماندهی لکه‌های صنعتی و توسعه صنعتی در محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران، بسته جلوگیری از رسوب کالا و سایر موارد با پیشنهاد این وزارتخانه و در مراجع ذی‌ربط شامل شورای عالی هماهنگی سران قوا، هیأت وزیران و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تصویب رسیده است)

– افزایش ۵۹۲۵ هکتار به مساحت اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی

– انعقاد ۷۶۴۰ قرارداد حق بهره‌برداری زمین شهرک‌های صنعتی

– تامین گاز برای ۲۹ شهرک، تامین ۴۶۳ لیتر بر ثانیه آب و ۷۲۳ مگاوات برق برای شهرک‌ها، اتصال ۲۴۴۸ واحد به تصفیه‌خانه فاضلاب

اقدامات فوق، مهم‌ترین رئوس برنامه‌های اجرا شده وزارت صمت در مدت اخیر بوده و بدیهی است اجرای برنامه‌های حمایتی دیگر، می‌تواند به رشد هرچه بیشتر تولیدات صنعتی و رونق فعالیت واحدهای تولیدی بینجامد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84925169/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9

– راه‌اندازی بازار خدمات کسب‌وکارها که در مرحله اول ۳۴  خدمت کسب‌وکار شناسایی و بخش‌هایی از آن ساماندهی و عملیاتی شده است

– ساماندهی، شفاف‌سازی و تسهیل فرآیندهای صدور مجوزها و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با اتصال مجوزها به درگاه ملی

– فعال‌سازی و احیای ۲۵۰۴ واحد صنعتی راکد و تعطیل در داخل و خارج شهرک‌ها

وزارت صمت دولت سیزدهم همچنین اقدامات مختلفی در حمایت از کسب و کارها انجام داده که اهم دستاوردها و اقدامات این حوزه طی استقرار دولت سیزدهم به شرح زیر است:

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی