احیای ۱۸۰ واحد اقتصادی در خراسان جنوبی به همت دولت + فیلم


بیرجند – ایرنا – سهم خراسان جنوبی ۵۲ صدم درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است اما رشد هشت درصدی اقتصادی را برای خود هدفگذاری کرده که فعال شدن ۱۸۰ واحد راکد در بخش‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، دامپروری و خدماتی از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون گامی مهم برای رسیدن به این هدف محسوب می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965471/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B8%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی