احیای کارخانه ذوب آهن قروه با سرمایه‌گذاری ۴۵ هزار میلیارد ریالی


سنندج-ایرنا- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت:کارخانه ذوب آهن قروه با سرمایه‌گذاری ۴۵ هزار میلیارد ریالی در چهار فاز احیا می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066620/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B4%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی