احیاء و فعال‌سازی بخش معدن در دولت سیزدهم


تهران- ایرنا- با استقرار دولت سیزدهم، اقدامات اساسی و تحولی در بخش معدن آغاز شد و از جمله با اهتمام به احیا و فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی کشور، رشد ارزش افزوده این بخش پس از سال‌ها مثبت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143135/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی