احصای ۲۷ چالش استان بوشهر برای رونق در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت


بوشهر – ایرنا – مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از احصاء و دسته‌بندی ۲۷ مساله اصلی فعالان اقتصادی به تفکیک شهرستان‌های دهگانه این استان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114138/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%88

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی