احتمال اولین عرضه خودروهای وارداتی از ۲۷ اسفند


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از احتمال اولین عرضه خودروهای وارداتی از روز شنبه ۲۷ اسفند ماه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058766/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B7-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی