اجرای طرح نظارت بر خدمات فرودگاهی در ایام نوروز


تهران- ایرنا- در راستای اجرای طرح عیدانه توسط سازمان ملی استاندارد ایران، طرح نظارت بر خدمات پایانه‌های فرودگاهی با هدف نظارت بر کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان در استان تهران در حال اجراست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060429/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی