اجرای طرح راه‌آهن خراسان جنوبی تامین اعتبار شد


بیرجند – ایرنا – استاندار خراسان جنوبی اعلام کرد: اجرای طرح راه‌آهن بیرجند – قاین – یونسی به مبلغ ۱۸ هزار میلیارد تومان تامین اعتبار شد و با اجرای این طرح زیربنایی به یکی از مطالبات به‌حق مردم خراسان جنوبی پاسخ داده می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110254/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی