اجاق گازهای ﺧﺎﻧﮕﯽ بدون ترموکوپل توقیف و جمع‌آوری می‌شود


تهران- ایرنا- مدیرکل استاندارد استان تهران با تاکید بر اجباری بودن نصب ترموکوپل بر اجاق‌گازها، تاکید کرد: تولید و توزیع این فرآورده بدون ترموکوپل ممنوع است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174538/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%EF%BA%A7%EF%BA%8E%EF%BB%A7%EF%AE%95%EF%AF%BD-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی