اتصال ۱۱ هزار فروشگاه به سامانه شفافیت فروشگاهی


تهران- ایرنا- سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: اکنون ۱۱ هزار فروشگاه به سامانه شفافیت فروشگاهی متصل شده‌اند که از این میان ۹ هزار و ۶۰۰ فروشگاه در حال تبادل داده هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086393/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی