اتاق تعاملات تجاری بین ایران و ایالت باشقیرستان روسیه ایجاد می‌شود


تهران- ایرنا- در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با رئیس جمهوری ایالت باشقیرستان روسیه و هیات همراه، درخواست تشکیل اتاق تعاملات تجاری بین ایران و باشقیرستان ارائه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055516/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%82%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی