ابتکار عملی که احیای واحدهای تولیدی راکد را تسریع می‌کند


تهران- ایرنا- احیای واحدهای تولیدی راکد و بازگرداندن آنها به چرخه تولید، یکی از مهمترین سیاست‌هایی است که دولت در شرایط حساس امروز کشور باید برای آن برنامه‌ریزی داشته و با همه توانش آن را دنبال کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972243/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی