آیت الله رئیسی: ورود مردم به میدان تولید سبب موفقیت کشور می‌شود


بیرجند – ایرنا – رئیس جمهور گفت: کارخانه کویر تایر توسط مردم بنیان‌گذاری شده است و نشان می‌دهد ورود مردم به میدان، سبب موفقیت کشور می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970983/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی