آمایش صنعتی، معدنی و تجاری و لزوم توجه به منطقه‌­بندی استانی و شهرستانی


تهران- ایرنا- توجه به آمایش سرزمین مانع از بروز سه چالش تعارض، عدم توازن و عدم تعادل خواهد شد که تعارض به‌مفهوم عدم سازگاری در استقرار (استقرار نادرست جمعیت و فعالیت در پهنه) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145453/%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی