آمادگی برای تسهیل حضور فعالان اقتصادی چین در شهرک‌های صنعتی ایران


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از آمادگی این سازمان برای ایجاد شهرک صنعتی بزرگ در کشور برای استقرار سرمایه گذاران چینی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85153447/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی