آغاز احداث کارخانه کانتینرسازی خاورمیانه در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس


بندرعباس – ایرنا – عملیات اجرایی نخستین کارخانه تولید کانتینر خاورمیانه و یک واحد صنعتی تولید پودر گچ‌ در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس بندرعباس با حضور معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، استاندار هرمزگان و جمعی از مدیران استانی آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031133/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی