آزمایشگاه‌های بوشهر بیش از ۹۰ درصد نیازهای سازمان ملی استاندارد را پوشش می‌دهند


بوشهر – ایرنا – رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار استاندارد استان بوشهر گفت: آزمایشگاه‌های معتمد استان بوشهر بیش از ۹۰ درصد نیازهای سازمان ملی استاندارد کشور را در این استان پوشش می‌دهد و از فعال‌ترین انجمن‌های کشور به شمار می‌رود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106397/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی